Anatomie

1. Het menselijke lichaam bestaat uit meerdere vitale punten, Kyusho genaamd. Een aanval hierop kan letsels veroorzaken welke tot de dood kunnen leiden. Het gaat hier om zeer kwetsbare punten meestal gesitueerd op de centrale meridiaan van het lichaam. Het resultaat van een aanval hangt af van de gevoeligheid van de zone en de intensiteit van de aanval.

2. De kennis hiervan laat de karateka toe deze punten, die meestal gegroepeerd zijn per zone, bij de tegenstander te viseren. Maar in de eerste plaats laat het hem toe zijn eigen zwakke punten te kennen en te beschermen.

3. We kunnen stellen dat een stevig gebrachte aanval op een van hen een schokgolf veroorzaakt die zich uitbreidt naar de meest nabijgelegen vitale punten. Daarbij kunnen de volgende zones onderscheiden worden :

- jodan (hoog niveau) : gezicht, hals, nek.
- chudan (midden niveau) : borst, buik, rug, nieren, ribben.
- gedan (laag niveau) : onderbuik, benen.

Bij competitie is het preciseren van de slagen soms moeilijk. De beoefenaar zal zich eerder op één van de bovengenoemde zones richten dan op één van de specifieke punten. De gedan-zone is verboden tijdens competitie. Deze niet toegelaten slagen buiten beschouwing gelaten, is het hedendaags beoefenen van karate niet gewelddadig en gebaseerd op respect tegenover de tegenstander.